Kgk Bağımsız Denetim 2014 Sınav Tarihleri

2014 yılında yapılacak Bağımsız Denetçilik Sınavları 16 Mart 2014 ve 21 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır.

Kgk Bağımsız Denetim Sınavı Başvuru Şartları

Kgk bağımsız denetim sınavı başvuru şartları şunlardır;

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

Kgk Bağımsız Denetçi Belgesi

Kgk bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

Kgk Bağımsız Denetim Sınavı Başvuru Sayısı

25 Ağustos 2013 tarihinde ilk kez yapılacak olan Kgk Bağımsız Denetim Sınavına 1545 kişi Başvurmuştur.

Kgk Bağımsız Denetim Sınavı Dersleri

Kgk bağımsız denetim sınavı dersleri şu şekildedir.

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal

tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi,

iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni

Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

banka uzman yardımcılığı | Genel Muhasebe | Ufrs | şirket muhasebesi | ön muhasebe | bilgisayarlı muhasebe | inşaat muhasebesi | spk sınavı | ingilizce kitapları | TUS | tus soruları | teos | kobi tfrs | muhasebe kursları | spk sınavı | teos | iş ingilizcesi | yds | banka muhasebesi | spk soruları | smmm soruları | muhasebe eğitimi | spk | yabancı dil eğitimi | eğitim seti | japonca | eğitim öğretim