BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

banka uzman yardımcılığı | Genel Muhasebe | Ufrs | şirket muhasebesi | ön muhasebe | bilgisayarlı muhasebe | inşaat muhasebesi | spk sınavı | ingilizce kitapları | TUS | tus soruları | teos | kobi tfrs | muhasebe kursları | spk sınavı | teos | iş ingilizcesi | yds | banka muhasebesi | spk soruları | smmm soruları | muhasebe eğitimi | spk | yabancı dil eğitimi | eğitim seti | japonca | eğitim öğretim