BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETMELER

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler

Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabi olan işletmelere aşağıda yer verilmiştir:

 • Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar,
 • Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya arz edilmiş sayılan ortaklıklar,
 • Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar,
 • Aracı kurumlar,
 • Portföy yönetim şirketleri,
 • Yatırım fonları,
 • Emeklilik yatırım fonları,
 • Yatırım ortaklıkları,
 • Konut finansmanı fonları,
 • Varlık finansmanı fonları,
 • İpotek finansmanı kuruluşları,
 • Kanun’da düzenlenmiş ve anonim şirket olarak faaliyette bulunan borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ve takas ve saklama kuruluşları ve
 • Kurul tarafından finansal tablolarının bağımsız denetimi gerekli görülen diğer işletmeler

Bu işletmelerin hangi tablolarının ne kapsamda bağımsız denetime tabi tutulacağı hususuna Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in başlangıç hükümlerinde yer verilmiştir.


Fatal error: Call to undefined function get_sidebars() in /home/bagimsiz/public_html/wp-content/themes/Intertek/page.php on line 23